פורום האקלים הישראלי - חומרי רקע | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית