הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית