הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז מרכז | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית