וועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון משולב של החוף והים (ICZM) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית