ידיעון רשימה ירוקה מאוד | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית