ידיעון רשימה ירוקה מאוד - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית