פארק אריאל שרון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית