איגוד ערים כנרת | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית