הוועדה המייעצת בנושא מי שתייה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית