דאלית אל כרמל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית