פארק אריאל שרון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית