איגוד ערים כנרת - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית