הוועדה המייעצת בנושא מי שתייה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית