דאלית אל כרמל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית