שותפות קהילה בתכנון - קו החוף של מחוז ת"א | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית