מדריכים ועדות איכות סביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית