הותמ"ל - מורה נבוכים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית