דו"חות הותמ"ל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית