קרן נתניה ירוקה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית