תושבים משפיעים במודיעין - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית