תושבים משפיעים במודיעין | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית