שומרה לסביבה טובה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית