שומרה לסביבה טובה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית