שדולת ירושלים בת-קיימא - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית