רשת ערים בריאות בישראל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית