רשת ערים בריאות בישראל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית