רוצים לחיות בלי מכרות | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית