רוצים לחיות בלי מכרות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית