קרן ירושלים ירוקה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית