קרן ירושלים ירוקה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית