קחו איתכם את הזבל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית