צפוף - הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחבר | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית