פורום גבעות הכורכר | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית