עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית