עמותת התקווה אל-אמל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית