עמותת התקווה אל-אמל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית