עמותת הסביבה - מדבר וים אילת | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית