עמותת הסביבה - מדבר וים אילת - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית