סביבה בריאה בערבה - סבב״ע - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית