סביבה בריאה בערבה - סבב״ע | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית