נגב בר קיימא - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית