נגב בר קיימא | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית