מרחבי רחובות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית