מרחבי רחובות | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית