מקדמיה - חווה ומעבדה אקולוגית | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית