מצילים את הרי ירושלים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית