מצילים את אפולוניה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית