מנקים את מפרץ חיפה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית