מכון הערבה ללימודי הסביבה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית