מכון הערבה ללימודי הסביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית