מטה המאבק לבינוי שפוי | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית