מטה המאבק לבינוי שפוי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית