רוכבי שמשון מועדון אופניים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית