רוכבי שמשון מועדון אופניים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית