ישראל בשביל אופניים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית