ים המלח בהתחדשות | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית