ים המלח בהתחדשות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית