יוזמת האנרגיה הטובה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית