יד אליהו הירוקה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית