חוג הסיור ע״ש אורי מימון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית