חוג הסיור ע״ש אורי מימון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית