הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית