הפורום הישראלי לאנרגיה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית