העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקריית שמונה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית