העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקריית שמונה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית