העמותה לכלכלה בת קיימא | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית