העמותה לאיכות הסביבה והחיים בפתח תקווה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית