העמותה לאיכות הסביבה והחיים בפתח תקווה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית